Af SF Ungdoms Kommunikationsudvalg

I dag kan SFU’s Kommunikationsudvalg breake en nyhed her i Aktivisten: SFU får en ny hjemmeside inden Landsmødet i 2024.

I Kommunikationsudvalget er vi nemlig lige nu i fuld gang med at arbejde med SFU’s både interne og eksterne kommunikation. Og ét af de store projekter, vi har gang i i øjeblikket, er en gennemgribende renovering af sfu.dk – vores primære online ansigt udadtil.

Derfor er der også to overordnede grunde til at vi nu skriver dette indlæg – mens projektet stadig er i sit tidlige stadie.

For det første for at søge SFU’s medlemmers inputs til hjemmesiden. Er der noget I mangler i dag? Er der noget I vil fjerne fra den nuværende? Stort eller småt er det vigtigt for os at have så mange inputs med som muligt, så projektet bliver så medlemsfunderet som overhovedet muligt.

Og for det andet vil vi gerne forklare vores ræsonnement bag igangsættelsen af dette kæmpestore projekt. Hvorfor vil vi bruge vores og SFU’s ressourcer og kræfter på netop en relancering af sfu.dk? Hvorfor synes vi, at det er så vigtigt?

Efterårsrengøringen der har ventet

En gennemgribende årsag er, at vi synes, at sfu.dk i dag er for uoverskuelig. Roll-down menuer med over 10 links. Undersider til undersider til undersider. Oplysninger man ikke har brug for, hvis man ikke er medlem.

Dette er der intet underligt i. I takt med at tiden har gået sin gang, har forskellige mennesker, udvalg og ledelsesorganer lagt mere og mere ind på hjemmesiden. Nye dokumenter, nye vedtagelser, nye undersider. Dette har i dag medført en hjemmeside, der er lidt støvet og rodet. En hjemmeside, der har brug for efterårsrengøring. Og det er så netop denne tiltrængte efterårs- og vinterrengøring, vi nu vil foretage os.

Problemet har blot været, at der ikke rigtigt har været et åbenlyst sted at placere alle de interne dokumenter og vejledninger fra sfu.dk. Før i år.

Streamlining og hvervningsoptimering

Tidligere i år introducerede sekretariatet nemlig AktivRummet – SFU’s nye, digitale medlemsportal. En underside i medlemssystemet, hvor der er mulighed for ikke bare at finde de samme interne dokumenter som på sfu.dk, men også uddybende vejledninger og guides, der ikke kan lægges op i offentlige fora. Dokumenter, der kan gøres bedre og mere detaljerede i deres nye hjem i AktivRummet.

AktivRummet gør det derfor også muligt at fjerne en helt masse ting fra sfu.dk. Og endvidere bliver det muligt at gå igennem hele sfu.dk med dét formål at streamline hele hjemmesiden ud fra et hvervnings- og aktiveringsperspektiv. sfu.dk er SFU’s primære ansigt udadtil – og det mener vi hjemmesiden bør reflektere ved primært at henvende sig til potentielle medlemmer og medlemmer, der gerne vil aktiveres. Ved at være en platform, der har klar og direkte kommunikation.

Layout

Den sidste grund er ikke til at komme udenom. I Kommunikationsudvalget synes vi ikke, at den nuværende hjemmeside reflekterer SFU’s vedtagne visuelle identitet og det generelle grafiske udtryk vi associerer med SFU. 

Fra Kommunikationsudvalgets side håber vi, at I vil være med til at give vores kære hjemmeside en makeover. Så vi sammen kan styrke vores kommunikative udtryk og politiske identitet. 

SFU’s kommunikationsudvalg består af:
Enya Ehrenreich
Katie Henshaw
Theis Hatton
Lucas Emil Zukunft
og udvalgssekretær David Dam Jensen

Theis Hatton

Lucas Emil Zukunft

Og udvalgssekretær David Dam Jensen.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.