Vores kamp for solidaritet og frihed må aldrig begrænse sig til kun at handle om Danmark. Kampen er international, og derfor må vi også organisere os internationalt. Aktivisten har talt med Alida Domaas fra SFU’s norske søsterparti, Sosialistisk Ungdom (SU) i Norge. Alida er leder i Trøndelag SU og aktiv i Trondheim SU. Hun fortæller om lokale mangfoldighedsdemonstrationer, det kommende Stortingsvalg og international solidaritet.

 

Alida Domaas er 19 år og leder af Trøndelag SU.
SU er Sosialistisk Venstreparti (SV)’s ungdomsorganisation. De har ca. 900 medlemmer, som er fordelt på 19 “fylkeslag”, der igen er delt op i “lokallag”.

Trondheim SU deltar på demonstrasjon mot nazisme, rasisme og homofobi

“29. juli skal vi vise deres ensomme hatgruppe ikke kan måle seg med det store, fargerike, og mangfoldige fellesskapet som utgjør de aller fleste nordmenn i alle farger, legninger, og identiteter.”

Selv om mange er opptatt med forberedelser til valgkamp er vi fortsatt med på andre aktiviteter. 29.juli deltar Trondheim SU sammen med en rekke andre organisasjoner på Fargefest: Folkefest for mangfold som skal være i Trondheim sentrum. Bakgrunnen for denne demonstrasjonen er at nazister i «Den nordiske motstandsbevegelsen» eller «Nordfront» skulle ha en uniformert marsj i Fredrikstad den 29. juli under slagordet “Knus homolobbyen”. Politiet har utsatt marsjen. Ikke fordi vi har en lov som nevner hat mot personer på grunn av seksuell orientering, eksplisitt.  Ikke fordi lederen i Nordfront har oppfordret medlemmene sine til å bevæpne seg i kampen for et hvitt Norden og mot skeive, jøder og andre minoriteter. Ikke fordi de i Sverige, der de er størst, blir betraktet som en terrororganisasjon av mange forskere. Politiet utsatte nazimarsjen fordi de mente at motdemonstrasjonen kunne bli voldelig. Motdemonstrasjonen består av alle oss som tror på et samfunn med åpenhet, trygghet og mangfold i fokus. 29.juli skal vi vise deres ensomme hatgruppe ikke kan måle seg med det store, fargerike, og mangfoldige fellesskapet som utgjør de aller fleste nordmenn i alle farger, legninger, og identiteter. For når noen av oss blir utsatt for hat er det vår plikt til å vise solidaritet.

 

Trondheim SU Maler banner til “Fargefest: Folkefest for mangfold”. På banneret står «Alt er Love», som er hentet fra SKAM.

Vi lader opp til valgkamp

“Det er viktig å få med de unges stemmer i valget fordi de vet hvordan det er å være ung i Norge i dag. Det gjør ikke hvite menn i dress som pusher 50.”

Alle de 19 fylkeslagene i Sosialistisk Ungdom er godt i gang med å forberede seg til en heftig valgkamp. Etter 4 år med Høyre og FRP (Høyresidepartier i Norge) i regjering ønsker alle i SU et skifte som fører Norge i retning av et mer rettferdig samfunn. For at SV skal få et sterkt mandat på Stortinget til høsten, er det viktig å nå ut til ungdom og spesielt de som stemmer for første gang. Valgdeltagelsen blant førstegangsvelgere (Unge i alderen 18-20år) ligger 10% lavere enn befolkingen som helhet. Det er viktig å få med de unges stemmer i valget fordi de vet hvordan det er å være ung i Norge i dag. Det gjør ikke hvite menn i dress som pusher 50. Derfor skal SU-medlemmer stå på stand, delta i debatter og ha aksjoner helt fram til 11.september (valgdagen, red.).

Vi må stå sammen i kampen for en rettferdig verden!

“Dette var en påminnelse på at våre kamper i Norge ikke bare er avgrenset til våre landegrenser. For å få en verden uten fremmedfrykt, hat og rasisme må vi stå sammen i kampen.”

Vi bor på en klode og er derfor glad for at vi har sterke søsterorganisasjoner i andre land. Spesielt når vi ser framveksten av høyrenazisme i Europa. I Ungarn tar grensevakter bilder av seg selv sammen med flyktninger de har banket opp og uniformerte nazister marsjerer gatene i flere europeiske land. Bare for noen uker da jeg var på ferie i Berlin var det en stor nazidemonstrasjon. Dette var en påminnelse på at våre kamper i Norge ikke bare er avgrenset til våre landegrenser. For å få en verden uten fremmedfrykt, hat og rasisme må vi stå sammen i kampen. Derfor vil jeg si takk for at dere kjemper den samme kampen som oss!

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.