Jacob Mark, hvad er din umiddelbare reaktion på statsministerens nytårstale?
Jeg synes ikke, det var en specielt god tale. Den var visionsløs, for Lars Løkke snakker meget om tryghed, men han fortæller ikke, hvordan vi skaber mere tryghed. Det han siger, det er, at man skal ikke frygte fremtiden, for fortiden var alligevel dårligere. Men det som jeg synes er skidt lige nu, det er, at for første gang er man i en situation, hvor den kommende generation risikerer at vokse op i et dårligere samfund, end det vi selv voksede op i. Og det mener jeg smadrer hans argument om, at det skal man ikke være bange for.
Når man skærer i SU’en, så fratager man nogle rettigheder, som jeg for eksempel har haft, fra den kommende generation. Når man laver et uddannelsesloft, så man kun må tage én uddannelse, mens den generation af politikere der sidder nu, de havde muligheden for at blive klogere og måtte tage to. Når man ikke gør noget ved klimaproblemerne, så risikerer man at den generation der vokser op nu, ikke selv kan nå at gøre noget ved det.
Så det er det jeg mener: Han prøver at snakke om, at man ikke skal være utryg. Men den politik som hans regering fører, den er jo bare utryghedsskabende.

I forhold til den indledning han laver med Matador og vigtigheden af at følge med udviklingen, hvad tænker du så om det billede?
Jeg synes, det er meget vigtigt at følge med udviklingen. Jeg har bare ikke særlig meget godt at sige om den tale. I forhold til det, så synes jeg bare ikke, at vi selv følger med udviklingen. Det var så mærkeligt at se ham stå efter et seminar på Marienborg og sige, at i fremtiden virker ens uddannelse ikke for hele livet. Og det sagde han så på samme dag, som man lavede et loft over hvor mange uddannelser, man kan tage. Så det synes jeg er tomme ord. Jeg kan godt lide, at man gør talen mere levende, og det synes jeg, han gjorde ved at bruge billedet med Matador. Men det synes jeg virker hult, når man sammenligner med det, som han står for politisk.
Man skal også håbe på nogle gode ting. Og jeg håber så på, at han vil lytte til os, når vi siger hvad der skal gøres, hvis man for eksempel skal skabe en god folkeskole for alle elever i fremtiden. Det forslag vi for eksempel har fremme, med at gøre skoledagen lidt kortere og bruge pengene på et klasseloft, det ville være gratis for Lars Løkke, fordi det er finansieret i sig selv. Så hvis han virkelig mener, at han vil gøre skolen bedre for alle, så er det jo sådanne ting, man skal kigge på og ikke skære på produktionsskolerne, som vi har set det.

I forhold til de ting, som han er inde på omkring flygtningeområdet, der har SF jo været ude at markere sig mere kritisk end man tidligere har set. Er det så en linje i bakker op om?
Altså vi er jo ikke enige i al Lars Løkkes flygtningepolitik. Men de ting han siger, som handler om at der skal være plads til alle, men at man også skal indrette sig i fællesskabet: Det er også socialisme for mig. For hvis man skal indgå i et forpligtende fællesskab, så har vi en pligt til at sige, at vi skal have respekt for frihedsrettighederne og for ligestilling mellem køn. Så der ligger vi nok meget på linje.
Men for eksempel snakker han også om integration. Og der mener jeg, at det kan være svært at blive ordentligt integreret, hvis ikke man kan se sin familie, og derfor bør vi også gøre op med de meget stramme regler for familiesammenføring. Men der er flere af de ting, som han siger om integration, som jeg synes lyder fornuftigt.

Hvad tænker du så, han mangler at komme ind på? Ser du nogle emner, som du ville have taget med?
Jeg synes for det første, at han mangler at snakke om det der ligger uden for Danmarks grænser. Hvordan sikrer vi et fælleseuropæisk samarbejde, som kan være med til at løse både klimaudfordringerne og udfordringerne på flygtningeområdet? Hvordan hjælper vi i højere grad til i nærområderne, så folk ikke behøver at flygte? Så det internationale udsyn og viljen til europæiske løsninger savner jeg lidt.
Og så savner jeg bare svar. Jeg synes, det var ret spændende, hvordan han greb fat i fremtiden og folks utryghed, og det tror jeg er helt rigtigt set. Så mangler jeg bare nogle reelle svar på, hvad han vil gøre ved det – hvordan han vil skabe mere tryghed. Det er bare ord, for han siger f.eks. at vi skal have respekt for de offentlige ansatte. Ja, men problemet er jo, at på for eksempel bostederne, der er der simpelthen ikke personale nok til at sikre den tryghed. Så igen må jeg bare sige, at jeg kan godt rose ham for nogle af hans ord, men det er bare ikke nok.

Helt generelt: Mange af de ting vi snakker om her, det er emner hvor I er enige i visionerne, men er uenige i de politiske tiltag. Er I som opposition gode nok til at spille op i debatten og presse regeringen?
Det som jeg synes var lidt vildt ved talen, det var at han tager fat på nogle af de store linjer – de store udfordringer. Men han kommer ikke med nogen svar. Han kommer hverken med røde eller blå svar, eller med liberale eller socialistiske svar. Han konstaterede det bare og sagde så: ”Det skal nok gå”.
Hvor at jeg synes venstrefløjen kan blive endnu bedre til at komme med svar. Det er noget af det, der optager mig mest lige nu: Når der er rigtig mange der stemmer på Drumpf, eller stemmer Storbritannien ud af EU, og vi ikke havde forudset det, så tror jeg det skyldes, at vi ikke har været gode nok til at komme med et modsvar på den der højre-populistiske fortælling. Og det handler om, at vi i fremtiden ikke må lave europæiske aftaler på bekostning af arbejderne. Jeg tror arbejderne bliver rigtig vrede. Ja, EU er godt, men til gengæld kommer der folk og tager vores arbejde. Så bliver man ikke ved med at være glad for EU. Så frihandel, men uden at det er på bekostning af arbejderne.
Jeg tror, at folk bliver vrede, når man kan se at den vestlige verden bliver rigere, men at de ikke selv bliver rigere, og at det i stedet er nogle få mennesker, der bliver rigere. Så det skal vi gøre op med. Og så den centraliserings-dagsorden, hvor man i en årrække har taget arbejdspladser fra de små byer og centraliseret.

Hvis man kan gøre op med nogle af de her ting, så tror jeg, at vi har et bedre modsvar.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.