SF Ungdom foreslår her på 1. maj, som noget nyt, at afskaffe begrænsningen på dagpengeperioden, der i dag er på 2 år.

SF Ungdom foreslår på 1. maj helt at fjerne loftet over dagpengeperioden. I dag kan ledige modtage dagpenge i 2 år, hvis de er medlem af en A-kasse, herefter overgår de til kontanthjælp. SF Ungdom mener at reglerne skal ændres, så ledige modtage dagpenge i en ubegrænset persiode, indtil de er i arbejde igen.

“Når det er 1. maj, er det vigtigt at tænke i nye baner. I dag straffer vi folk, for at der ikke er et arbejde til dem. Selvom man søger job og gør en aktiv indsats, så straffer vi folk ved at tage deres dagpenge efter to år. Det er jo ikke folks egen skyld, at der ikke er job nok,” siger formand for SF Ungdom Jacob Klivager.

SF Ungdom mener at et nyt dagpengesystem vil være til gavn for alle lønarbejdere. Mere ansvar skal ligges over på a-kasserne, og de skal i højre grad hjælpe folk i job og efteruddannelse.

Fra dagpenge til landsformand
SF Ungdoms nyvalgte formand har selv oplevet ledighed, før han blev valgt som landsformand. Han blev færdiguddannet fra Politik og Administration på Aalborg universitet i vinters.

“Vi har behov for at ændre vores kontrolsamfund til et tillidssamfund. Jeg oplevde mistro og mistilid til mig som arbejdsløs. Det skaber ikke flere job, at kontrollere og skaffe arbejdsløse,”siger Jacob Klivager

En ubegrænset dagperiode betyder dog ikke, at der ikke skal stilles krav. Det understreger SF Undoms formand:

“Vores samfund er bygget på ret og pligt. Og man skal stille krav til ledige. Selvfølgelig skal man være arbejdssøgede, og tage et job, hvis der er et. Det ændrer vores forslag ikke på.” siger Jacob Klivager

På SF Ungdoms landsmøde i påsken gik forslaget om ubetinget dagpengeperiode i gennem med følgende ordlyd:

“For at sikre et ordentligt indkomstgrundlag ønsker SFU at forlænge dagpengeperioden i en ubegrænset periode, samt indføre arbejdstilbud fra a-kasserne som forsikrede arbejdssøgende, i et vist omfang har krav på at tage. Ansvaret for ledighed rykkes derved over på virksomhederne, a-kasserne og staten, hvor det i dag hovedsageligt er på den arbejdsløse. Vi skal have vores kontrolsamfund erstattet af tillid. Jobcentrene skal i udgangspunktet udfases, og i stedet skal der oprettes arbejdsmarkedskontorer der har til opgave at skabe arbejdspladser og finde arbejdssøgende der passer til ledige stillinger, i stedet for det fokus der er på at skabe praktikpladser og få arbejdssøgende i aktivering. Dette kan ske ved at der bliver stillet opkvalificeringstilbud til rådighed til de arbejdssøgende der har brug for det. Alt dette kan ske bedst ved et samarbejde i mellem a-kasser, stat, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.”

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.