Kørekort til 16 årige EUD’ere

0
3790

Den 1. januar i år igangsatte regeringen en prøveordning, hvor man lader unge ned til 16 år tage et kørekort og efterfølgende køre med ledsager, indtil de fylder 18 år. Det lader altså til, at der fra regeringens side er en åbenhed overfor at give unge mulighed for at køre bil tidligere, og det kan vise sig at være præcis det middel der skal til, hvis vi skal sikre at flere EUD’ere får en læreplads.

En af de mange årsager til at der mangler elever, samtidig med, at der er ledige lærepladser, er, at mestrene vælger eleverne fra, fordi de ikke kan erhverve sig selvstændigt kørekort. Det betyder, at mange af de normale arbejdsopgaver som malere og mekanikere m.fl. skal udføre, kræver elever over 18 år med kørekort, som kan køre ud til kunderne.

Uddannelseskørekortet er en mulighed for at få flere mestre vil tage en lærling under 18 år, og unge efter grundskolen får på den måde nemmere ved at starte på en erhvervsuddannelse og søge en læreplads i håndværkerbranchen.
Vi vil ikke længere acceptere, at unge dropper drømmen om at blive lastbilmekaniker eller murer, fordi de af rent praktiske årsager ikke kan udføre de basale opgaver, som mester stiller. Derfor skal alle de elever, som er helt ned til 16 år, og tager en erhvervsuddannelse, have mulighed for at tage et uddannelseskørekort.

Selvfølgelig skal der være stor fokus på sikkerhed, ved at give EUD’erne flere køretimer og også bruge ledsagerprincippet den første tid på vejene.
Og da der allerede eksperimenteres med at lade 16 årige få kørekort, så kan vi ikke se argumentet imod, at der laves en lignende forsøgsordning med uddannelseskørekort, da det kan få flere hurtigt igennem uddannelsen til gavn for både dem selv og Danmark.
Det virker intet mindre end tåbeligt, at der ikke kan laves særskilte regler for særskilte grupper, hvis det er mest hensigtsmæssigt for Danmarks økonomi og de unges fremtid. Hvis der ikke snart gøres noget ved problematikken omkring lærepladser, og dermed de tusinder af hænder vi kommer til at mangle indenfor håndværksfagene i de kommende år, så er regeringen dybest set selv skyld i

forøgelsen af den sociale dumping der sker, når vi er nødsaget til at hente arbejdskraft ind fra andre lande.

Det er drømmescenariet at kunne give det danske arbejdsmarkedet de håndværkere vi skriger efter, og vi som elever ønsker ikke længere at stå og se på mens der intet sker.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.